1. trollbär

  trollbär [trål`- äv. trål´-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: troll--bär-et
  Svensk ordbok
 2. trollkrets

  trollkrets [trål`-] subst. ~en ORDLED: troll--krets-en
  Svensk ordbok
 3. charmtroll

  char`mtroll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: charm--troll-et
  Svensk ordbok
 4. trollslända

  trollslända [trål`-] subst. ~n trollsländor ORDLED: troll--sländ-an
  Svensk ordbok
 5. lurvig

  lur`vig adj. ~t ORDLED: lurv-ig
  Svensk ordbok
 6. vätte

  vätt`e subst. ~n vättar ORDLED: vätt-en
  Svensk ordbok
 7. spöka

  spö`ka verb ~de ~t ORDLED: spök-ar SUBST.: spökande; spökeri
  Svensk ordbok
 8. vidunder

  vidunder [vi`d- äv. -un´d-] subst. vidundret, plur. ~, best. plur. vidundren ORDLED: vid--undr-et
  Svensk ordbok
 9. trollformel

  trollformel [trål`-] subst. ~n trollformler ORDLED: troll--forml-er
  Svensk ordbok
 10. narra

  narr`a verb ~de ~t ORDLED: narr-ar SUBST.: narrande
  Svensk ordbok