1. Tokyo

  Tokyo är Japans huvudstad och största stad.
 2. minoisk kultur

  minoisk kultur, benämning på Kretas bronsålderskultur.
 3. Alexander

  Alexander, 1893–1920, grekisk kung.
 4. af Rosenborg

  af Rosenborg, efter slottet Rosenborg, egentligen greve af Rosenborg, titel för danska prinsar som genom sina äktenskap 1914–71 förlorat arvsrätten till tronen samt för deras ättlingar.
 5. Dulcinea

  Dulcinea av Toboso, den bondflicka som Don Quijote i Cervantes roman uppvaktar i tron att hon är en förnäm adelsflicka, värdig hans kärlek.
 6. lutherros

  lutherros, Martin Luthers vapen, bestående av en vit, fembladig ros i ett blått cirkelformat fält omgivet av en guldring; i rosens mitt finns ett rött hjärta och i hjärtat ett svart kors.
 7. gudmor

  gudmor är en kvinna som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 8. gudfar

  gudfar är en man som är fadder vid dop i kyrkan och ska hjälpa den döpte att förstå den kristna tron, se fadder.
 9. teologiska dygder

  teologiska dygder, inom skolastisk teologi benämning på tron, hoppet och kärleken, som till skillnad från de allmängiltiga kardinaldygderna ansågs fordra en särskild nåd från Gud.
 10. millennarism

  millennarism, tron på tusenårsriket, se kiliasm.