1. Russell Kirk

  Kirk, Russell, 1918–94, amerikansk politisk tänkare, författare och kritiker.
 2. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 3. El Greco

  El Greco, egentligen Doménikos Theotokópoulos, född ca 1541, död 1614, grekisk-spansk målare.
 4. kvinnlig tronföljd

  kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
 5. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 6. Julius Nepos

  Julius Nepos, död 480 e.Kr., västromersk kejsare från 474.
 7. kognatisk tronföljd

  kognatisk tronföljd, tronföljd där även kvinnor har arvsrätt till tronen.
 8. Britannicus

  Britannicus, tillnamn till den romerske prinsen Tiberius Claudius Caesar Germanicus, kejsar Claudius son med Messalina, 41–55 e.Kr.
 9. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.

 10. intronisation

  intronisation, en härskares insättande i sitt ämbete, tronbestigning.