1. Ingeborg

  Ingeborg, död 1254, svensk prinsessa, dotter till kung Erik Knutsson.
 2. Hattusili III

  Hattusili III, hettitisk kung ca 1285–ca 1265 f.Kr.
 3. Sofia Aleksejevna

  Sofia Aleksejevna, 1657–1704, rysk regent 1682–89, dotter till tsar Aleksej Michajlovitj, halvsyster till Peter I (den store).
 4. analogia fidei

  analogia fidei, en grundsats i katolsk teologi: ingen enskild utsaga i Bibeln eller trosläran får tolkas och tillämpas utan hänsyn till hela traditionen (inklusive Bibeln).
 5. Numitor

  Numitor, enligt romersk sägentradition kung av Alba Longa på 700-talet f.Kr., far till Rhea Silvia och morfar till Romulus och Remus.
 6. teism

  teism, tron på en Gud (motsats: ateism) som är personlig, tillbedjansvärd, skild från världen men verksam i den (motsats: deism, panteism).
 7. blodstämning

  blodstämning, den traditionella beteckningen för den förmåga att med hjälp av trollformler stilla våldsamma blödningar som tillagts åtskilliga folkliga ”botare”, ”blodstämmare”.
 8. Polyneikes

  Polyneikes, i grekisk myt son till Oidipus.
 9. övertro

  övertro, term för tron på supranormala krafter, makter och sammanhang.
 10. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).