1. kronprins

  kro`nprins subst. ~en ~ar ORDLED: kron--prins-en
  Svensk ordbok
 2. kognatisk

  kognatisk [kågna´t- el. kåŋna´t-] adj. ~t ORDLED: kogn-at-isk
  Svensk ordbok
 3. trontillträde

  tro`ntillträde subst. ~t ~n ORDLED: tron--till-träd-et
  Svensk ordbok
 4. förnuftstro

  förnuf`tstro subst. ~n ORDLED: för-nufts--tron
  Svensk ordbok
 5. tronföljerska

  tro`nföljerska subst. ~n tronföljerskor ORDLED: tron--följ-er-skan
  Svensk ordbok
 6. livstro

  livstro [lif`s-] subst. ~n ORDLED: livs--tron
  Svensk ordbok
 7. auktoritetstro

  auktorite`tstro subst. ~n ORDLED: aukt-or-itets--tron
  Svensk ordbok
 8. tronskifte

  tro`nskifte subst. ~t ~n ORDLED: tron--skift-et
  Svensk ordbok
 9. tronbestigning

  tro`nbestigning subst. ~en ~ar ORDLED: tron--be-stig-ning-en
  Svensk ordbok
 10. klentro

  kle`ntro subst. ~n ORDLED: klen--tron
  Svensk ordbok