1. tistron

  tis`tron subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tistr-on-et
  Svensk ordbok
 2. pelarsal

  pe`larsal subst. ~en ~ar ORDLED: pel-ar--sal-en
  Svensk ordbok
 3. sillsallad

  sill`sallad äv. sill`sallat subst. ~en ~er ORDLED: sill--sall-ad-en, sill--sall-at-en
  Svensk ordbok
 4. tronföljare

  tro`nföljare subst. ~n äv. tronföljarn, plur. ~, best. plur. tronföljarna ORDLED: tron--följ-ar-en
  Svensk ordbok
 5. pretendent

  pretenden´t subst. ~en ~er ORDLED: pre-tend-ent-en
  Svensk ordbok
 6. folktro

  folktro [fål`k-] subst. ~n ORDLED: folk--tron
  Svensk ordbok
 7. bokstavstro

  bokstavstro [bo`k- el. bok`-] subst. ~n ORDLED: bok-stavs--tron
  Svensk ordbok
 8. barnatro

  ba`rnatro subst. ~n ORDLED: barna--tron
  Svensk ordbok
 9. tronavsägelse

  tro`navsägelse [-säg- (långt ä) äv. -säj-] subst. ~n ~r ORDLED: tron--av-säg-els-en
  Svensk ordbok
 10. avfälling

  a`vfälling subst. ~en ~ar ORDLED: av--fäll-ing-en
  Svensk ordbok