1. tillflykt

  till`flykt subst. ~en ORDLED: till--flykt-en
  Svensk ordbok
 2. beteckna

  beteck´na verb ~de ~t ORDLED: be-teckn-ar SUBST.: betecknande, beteckning
  Svensk ordbok
 3. duva

  1du`va subst. ~n duvor ORDLED: duv-an
  Svensk ordbok
 4. säte

  sä`te subst. ~t ~n ORDLED: sät-et
  Svensk ordbok
 5. himmel

  himm`el subst. himlen äv. ~en el. ~n, himlar ORDLED: himl-en
  Svensk ordbok
 6. mässa

  1mäss`a subst. ~n mässor ORDLED: mäss-an
  Svensk ordbok
 7. stol

  stol subst. ~en ~ar ORDLED: stol-en
  Svensk ordbok
 8. bild

  bild subst. ~en ~er ORDLED: bild-en
  Svensk ordbok
 9. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. personlig

  perso´nlig adj. ~t ORDLED: pers-on-lig
  Svensk ordbok