1. obstinat

  obstina´t adj., neutr. ~ ORDLED: obstin-at
  Svensk ordbok
 2. provstopp

  pro`vstopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: prov--stopp-et
  Svensk ordbok
 3. stridslysten

  stridslysten [strit`s-] adj. stridslystet stridslystna ORDLED: strids--lyst-en
  Svensk ordbok
 4. utmana

  u`tmana verb ~de ~t ORDLED: ut--man-ar SUBST.: utmanande, utmaning
  Svensk ordbok
 5. ohövlig

  o`hövlig adj. ~t ORDLED: o--höv-lig
  Svensk ordbok
 6. stursk

  stursk adj. ~t ORDLED: stur-ska
  Svensk ordbok
 7. rebellisk

  rebell´isk adj. ~t ORDLED: re-bell-isk
  Svensk ordbok
 8. spotsk

  spotsk [spåt´sk] adj. ~t ORDLED: spot-ska
  Svensk ordbok
 9. egensinnig

  e`gensinnig adj. ~t ORDLED: egen--sinn-ig
  Svensk ordbok
 10. uppstickare

  upp`stickare subst. ~n äv. uppstickarn, plur. ~, best. plur. uppstickarna ORDLED: upp--stick-ar-en
  Svensk ordbok