1. Henry John Temple Palmerston

  Palmerston, Henry John Temple, från 1802 Viscount Palmerston (Lord Palmerston), 1784–1865, brittisk statsman.
 2. unit-linked-försäkring

  unit-linked-försäkring, detsamma som fondförsäkring.
 3. Edisontrusten

  Edisontrusten, The Motion Picture Patents Corporation, sammanslutning bildad 1908 av ett antal filmbolag i USA och Europa som genom ett avtal med Edison fick ensamrätt att använda filmutrustning han ansåg baserades på de patent han tagit.
 4. Peter Scott

  Scott, Sir Peter, 1909–89, brittisk naturforskare, son till Robert Falcon Scott.
 5. Amoco

  Amoco, American Oil Company, Chicago, internationellt verksamt, integrerat olje- och gasbolag, ursprungligen tillhörigt Standard Oil-trusten under namnet Standard Oil Company (Indiana).
 6. kerry

  kerry, irländsk nötkreatursras av mjölktyp.
 7. Hal Hartley

  Hartley, Hal, född 1959, amerikansk filmregissör.
 8. John Sherman

  Sherman, John, 1823–1900, amerikansk politiker.
 9. långhorn

  långhorn, longhorn , brittisk nötkreatursras med långa, smala och böjda horn.
 10. Naturvårdsfonden

  Naturvårdsfonden, egentligen Stiftelsen Sveriges Naturvårdsfond , fond instiftad 1957 på Svenska naturskyddsföreningens initiativ.