1. tryck

  tryck, begrepp inom fysiken: den kraft per area som verkar i en viss punkt.
 2. osmotiskt tryck

  osmotiskt tryck, tryckskillnad när jämvikt råder vid osmos.
 3. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 4. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 5. kolloidosmotiskt tryck

  kolloidosmotiskt tryck, det tryck som utövas på ett membran som förhindrar passagen av kolloidala partiklar i en lösning men släpper igenom det rena lösningsmedlet.
 6. trycke

  trycke, dörrtrycke, dörrhandtag, don för manövrering av låsets fallkolv.
 7. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. teori

  teori, en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.
 10. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.