1. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 2. falsning

  falsning, term som används inom flera områden för olika arbetsoperationer.
 3. utskjutning

  utskjutning, grafisk term för placering av sidorna på ett tryckark så att de efter arkets tryckning och falsning (vikning) kommer i rätt ordning i den färdiga trycksaken.
 4. skillingtryck

  skillingtryck, enkel trycksak, ofta bestående av ett halvt tryckark (8 sidor), avsedd för spridning till en större allmänhet.
 5. bokbinderi

  bokbinderi, hopsättning av enstaka blad eller tryckta och vikta ark samt montering av pärmar och rygg till en bok.
 6. arksignatur

  arksignatur, beteckning som anges på första sidan i ett tryckark för att underlätta bindningen.
 7. primasida

  primasida, grafisk term för den sida av ett 16- eller 32-sidigt tryckark som innehåller sidorna 1, 4–5, 8–9, 12–13 etc.
 8. färgtryck

  färgtryck, reproduktion av färgbilder genom tryckning.

 9. ark

  1ark subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ark-et
  Svensk ordbok