1. tryta

  try`ta verb tröt trutit, pres. tryter ORDLED: tryt-er SUBST.: trytande
  Svensk ordbok
 2. mårdhund

  mårdhund, Nyctereutes procyonoides, art i familjen hunddjur.
 3. axishjort

  axishjort, chital, Axis axis, art inom familjen hjortdjur.
 4. tröt

  tröt se tryta
  Svensk ordbok
 5. trutit

  trutit se tryta
  Svensk ordbok
 6. gallmyggor

  gallmyggor, Cecidomyiidae, familj i insektsordningen tvåvingar.
 7. förtryta

  förtry´ta verb förtröt förtrutit, pres. förtryter ORDLED: för-tryt-er SUBST.: förtrytande
  Svensk ordbok
 8. förtrytsam

  förtry´tsam adj. ~t ~ma ORDLED: för-tryt-samm-are
  Svensk ordbok
 9. andtruten

  an`dtruten adj. andtrutet andtrutna ORDLED: and--trut-en
  Svensk ordbok
 10. förtrytelse

  förtry´telse subst. ~n ORDLED: för-tryt-els-en
  Svensk ordbok