1. tunga

  tunga, lingua, hos ryggradsdjur slemhinneklätt, muskulärt organ som är fäst vid munbottnen, underkäken och tungbenet.

 2. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 3. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 4. isotoper

  isotoper är atomer som har samma antal protoner men olika många neutroner i atomkärnan.

 5. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 6. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 7. tunga

  tunga, sjötunga , Solea solea, art i familjen tungefiskar.
 8. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 9. fission

  fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.
 10. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.