1. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 2. blåval

  blåval är världens största djur.

 3. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 4. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 5. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 6. alfastrålning

  alfastrålning, strålning som utgörs av alfapartiklar, dvs. atomkärnor av helium (med två protoner och två neutroner), och som kan utsändas från främst tunga, radioaktiva atomkärnor (se alfasönderfall).
 7. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 8. oljeraffinaderi

  oljeraffinaderi är en industrianläggning där man delar upp råolja i olika beståndsdelar.
 9. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 10. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.