1. föremål

  fö`remål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: före--mål-et
  Svensk ordbok
 2. gadd

  gadd subst. ~en ~ar ORDLED: gadd-en
  Svensk ordbok
 3. gardin

  gardi´n subst. ~en ~er ORDLED: gard-in-en
  Svensk ordbok
 4. prägla

  prä`gla verb ~de ~t ORDLED: prägl-ar SUBST.: präglande, prägling
  Svensk ordbok
 5. brutal

  bruta´l adj. ~t ORDLED: brut-al
  Svensk ordbok
 6. vältra

  väl`tra verb ~de ~t ORDLED: vält-rar SUBST.: vältrande, vältring
  Svensk ordbok
 7. hölja

  1höl`ja verb höljde höljt, pres. höljer ORDLED: hölj-er SUBST.: höljande, höljning
  Svensk ordbok
 8. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok
 9. hal

  hal adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. rustning

  rus`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rust-ning-en
  Svensk ordbok