1. väga

  2vä`ga verb vägde vägt, pres. väger ORDLED: väg-er SUBST.: vägande, vägning
  Svensk ordbok
 2. sikt

  1sikt subst. ~en ORDLED: sikt-en
  Svensk ordbok
 3. droppe

  droppe [dråp`e] subst. ~n droppar ORDLED: dropp-en
  Svensk ordbok
 4. städ

  städ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: städ-et
  Svensk ordbok
 5. gravera

  grave´ra verb ~de ~t ORDLED: grav-er-ar SUBST.: graverande, gravering (till 1); gravation (till 2), gravyr (till 1)
  Svensk ordbok
 6. käpp

  käpp subst. ~en ~ar ORDLED: käpp-en
  Svensk ordbok
 7. köl

  köl subst. ~en ~ar ORDLED: köl-en
  Svensk ordbok
 8. transport

  transport [-pårt´] subst. ~en ~er ORDLED: trans-port-en
  Svensk ordbok
 9. rubba

  rubb`a verb ~de ~t ORDLED: rubb-ar SUBST.: rubbande, rubbning
  Svensk ordbok
 10. låg

  låg adj. ~t, komp. lägre [lä´g-], superl. lägst
  Svensk ordbok