1. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. styra

  sty`ra verb styrde styrt, pres. styr ORDLED: styr-de SUBST.: styrande, styrning
  Svensk ordbok
 3. tand

  tand subst. ~en tänder [tän´d-] ORDLED: tand-en
  Svensk ordbok
 4. trampa

  2tram`pa verb ~de ~t ORDLED: tramp-ar SUBST.: trampande, trampning; 1tramp
  Svensk ordbok
 5. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok
 6. kropp

  kropp [kråp´] subst. ~en ~ar ORDLED: kropp-en
  Svensk ordbok
 7. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 8. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok
 9. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 10. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok