1. ardenner

  ardenner, kallblodig hästras från Belgien.
 2. ceremoniyxa

  ceremoniyxa, yxa eller yxliknande föremål som endast användes i kult och riter.
 3. hästpolo

  hästpolo, bollspel mellan två beridna fyrmannalag på gräsplan som är den största för något bollspel, max 274,32 m lång och 145,60 m bred med träsarg (eller 182,88 m bred utan träsarg).
 4. Ossip Zadkine

  Zadkine, Ossip, 1890–1967, rysk-fransk skulptör, utbildad i Storbritannien och Frankrike.
 5. à la française

  à la française, en högtidsdräkt inom det europeiska modet under 1700-talet.
 6. varaner

  varaner, goannaödlor, Varanidae, familj ödlor med ca 30 arter i Afrika, i södra Asien, i indo-australiska arkipelagen, på Nya Guinea och i Australien.
 7. Eta Carinae

  Eta Carinae, η Carinae, oregelbundet variabel stjärna i stjärnbilden Kölen (latin Carina) i södra Vintergatan.
 8. munorgel

  munorgel, fritungeinstrument från Östasien, bestående av ett knippe pipor, nedstuckna i en sorts vindkapsel med anblåspip.
 9. connemara

  connemara, gammal irländsk ponnyras av det större slaget vilken i ursprungsområdet Connemara ännu föds upp i halvvilda flockar.
 10. bananväxter

  bananväxter, Musaceae, enhjärtbladig växtfamilj som förekommer i tropiska, fuktiga trakter från Västafrika till Amerika och omfattar drygt 40 arter, bl.a. banan och manillahampa.