1. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 2. tunnelbana

  tunnelbana, lokalbana för persontrafik i större städer, företrädesvis byggd i tunnel men kan även gå i markplanet eller på viadukter.
 3. tunnskiktskromatografi

  tunnskiktskromatografi, engelska thin layer chromatography, TLC, en form av kromatografi där den stationära fasen utgörs av ett tunt, adsorberande skikt vanligen av finkornig kiselgel eller aluminiumoxid som fästs på en platta av glas eller aluminiumfolie.
 4. tunneleffekt

  tunneleffekt, kvantmekaniskt fenomen.
 5. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 6. tunnvalv

  tunnvalv, arkitekturterm, se valv.
 7. tunnina

  tunnina, Euthynnus alletteratus, art i familjen makrillfiskar.
 8. tunn

  tunn adj. tunt
  Svensk ordbok
 9. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 10. tunn klient

  tunn klient, dator i en klient–server-arkitektur som är beroende av en server för att utföra alla eller några av sina uppgifter, till skillnad från en tjock klient.