1. tunn klient

  tunn klient, dator i en klient–server-arkitektur som är beroende av en server för att utföra alla eller några av sina uppgifter, till skillnad från en tjock klient.
 2. tunnbröd

  tunnbröd, ojäst bröd, förr bakat av korn- eller havremjöl, numera främst av råg- och vetemjöl.
 3. tunnbinderi

  tunnbinderi, yrkesmässig tillverkning av tunnor, varvid kärlets sidor först fogas samman av stavar med stöd av särskilda resband, varefter bottnarna sätts in, till skillnad från laggning, då stavarna anbringas runt bottnen.
 4. tunnelsprängning

  tunnelsprängning, sprängning av berg vid drivning av tunnlar.
 5. tunnel

  tunnel är en gång under jorden.
 6. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 7. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 8. tunnackig yxa

  tunnackig yxa, en bred och tunn, fyrsidigt slipad yxa som uppträder i flera former under tidig neolitisk tid.
 9. region

  region, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal beskattningsrätt och ansvar för vissa speciallagsreglerade uppgifter inom framförallt hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

 10. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.