1. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 2. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 3. vakuol

  vakuol [uttalas vackuå´l] är en bubbla som innehåller vätska. Den finns i celler som har cellkärna.
 4. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.
 5. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).

 6. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 7. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 8. grafit

  grafit är en form av rent kol med svart färg.
 9. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 10. tall

  tall, fur, fura, Pinus sylvestris, art i barrväxtfamiljen tallväxter.