1. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 2. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 3. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 4. tunna

  tunna, kärl tillverkat genom tunnbinderi.
 5. tunna

  tunna, äldre volymenhet, se volymmått.
 6. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 7. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 8. tunna guld

  tunna guld, äldre räkneenhet, ursprungligen använd i Tyskland och där motsvarande 100 000 thaler.
 9. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 10. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.