1. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 2. turbulens

  turbulens, inom hydromekaniken kaotisk rörelse överlagrad medelströmningen i en fluid.
 3. turkisk mat

  turkisk mat, mat lagad i enlighet med turkisk tradition.

 4. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 5. turkspråk

  turkspråk, turkiska språk, språkfamilj omfattande över 20 moderna språk, spridda över ett stort område i Central- och Nordasien samt Östeuropa.
 6. materia

  materia är något som har en massa, det vill säga kan vägas.

 7. turnyr

  turnyr, tagelstoppad kudde eller ställning i stål, valben o.d., avsedd att bäras baktill under överkjolen.
 8. turgor

  turgor, inom medicinen den spänning och elasticitet som finns i en vävnad, vanligen huden.
 9. Turingpriset

  Turingpriset, A.M. Turing Award, den främsta teknisk-vetenskapliga utmärkelsen inom det datavetenskapliga området.

 10. Turbo

  Turbo, det vetenskapliga namnet på det mest välkända släktet turbinsnäckor.