1. P-TUR

  P-TUR , i gängse medicinskt språkbruk detsamma som TURP, trans uretral resektion av prostata, avlägsnandet av en bit prostata via urinröret.
 2. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 3. elementarpartikel

  elementarpartikel är ett gemensamt namn på de minsta partiklarna som inte kan delas upp i mindre delar.
 4. Ture Rangström

  Rangström, Ture, 1884–1947, tonsättare, sångpedagog, dirigent och musikkritiker.
 5. Ture Sventon

  Ture Sventon är en privatdetektiv i Stockholm i böcker av Åke Holmberg.
 6. Turkanasjön

  Turkanasjön, tidigare Rudolfsjön, avloppslös sjö i Östafrika i norra Kenya; ca 8 600 km 2, största djup 73 m.
 7. turboaggregat

  turboaggregat, teknisk anordning bestående av en turbin och en av denna driven maskin, båda monterade på samma axel.
 8. turbogenerator

  turbogenerator, ångturbindriven generator. Se elektriska maskiner (Synkronmaskinen).
 9. turbopropmotor

  turbopropmotor, flygmotor där en gasturbin används för att driva en propeller.
 10. turbinsnäckor

  turbinsnäckor, Turbinidae, familj marina framgälade snäckor med talrika tropiska arter.