1. turkisk ek

  turkisk ek, Quercus cerris , art i familjen bokväxter.
 2. Turkestan

  Turkestan, historisk benämning på en del av Centralasien, traditionellt uppdelad i Västturkestan eller ryska Turkestan, omfattande nuvarande södra Kazakstan samt Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan (f.d. sovjetiska Centralasien), och Östturkestan eller kinesiska Turkestan, omfattande delar av regionen Xinjiang i Kina och norra Afghanistan.
 3. Turandot

  Turandot, opera i tre akter av Puccini – musiken fullbordad av Franco Alfano ( 1876–1954) – med text av Giuseppe Adami ( 1878–1946) och Renato Simoni ( 1875–1952) efter Carlo Gozzi och Schiller.
 4. turbofläktmotor

  turbofläktmotor, turbofanmotor, jetmotor där endast en del av det totala massflödet går genom kärnmotorn.
 5. Turin

  Turin, italienska Torino, huvudort i regionen Piemonte, norra Italien.

 6. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 9. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 10. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.