1. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 2. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 3. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 4. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 5. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 6. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 7. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 8. atom

  atom är den minsta delen av ett grundämne.

 9. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 10. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.