1. Ture Nerman

  Nerman, Ture, 1886–1969, författare, publicist och politiker, bror till Birger Nerman och Einar Nerman.

 2. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 3. Ture Königson

  Königson, Ture, 1910–94, politiker (folkpartist), ursprungligen verkstadsarbetare.
 4. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 6. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 7. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 8. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 9. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 10. hypofys

  hypofys, det undre hjärnbihanget, ryggradsdjurens centrala endokrina organ.