1. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 2. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 3. Tintin

  Tintin, huvudperson i en belgisk tecknad serie, skapad 1929 av Hergé.

 4. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 5. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 6. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 7. kosmiskt kretslopp

  kosmiskt kretslopp, det kosmiska kretsloppet, inom astronomin det kretslopp som uppstår när nya stjärnor bildas av gas och stoft som har slungats ut från äldre, ”döende” stjärnor.
 8. patt

  patt, schackterm.
 9. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 10. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.