1. ande

  ande, gudomlig, okroppslig makt.
 2. ars nova

  ars nova, uttryck som kommit att användas generellt som benämning på flerstämmig fransk musik från 1300-talet (vilket görs nedan) eller till och med på 1300-talsmusik i allmänhet, särskilt i Frankrike och Italien.
 3. flagellater

  flagellater, gisselorganismer, samlingsnamn på encelliga organismer utrustade med en eller flera, oftast färre än fyra, flageller.
 4. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.