1. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 2. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 6. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 7. antisemitism

  antisemitism är att tycka illa om judar och ha fördomar mot dem.
 8. diktatur

  diktatur är ett styrelsesätt som innebär att en person eller en viss grupp människor har all makt.

 9. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 10. Galileo Galilei

  Galileo Galilei var en italiensk fysiker och astronom på 1600-talet som gjorde flera viktiga upptäckter.