1. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 2. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. kultur

  kultur betyder egentligen ’odling’.
 5. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 6. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 7. propaganda

  propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt.
 8. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.

 9. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 10. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.