1. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.
 2. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 3. konsumtion

  konsumtion är att använda varor och tjänster.

 4. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 5. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen kallas regeln om att alla människor har rätt att läsa brev och andra dokument, även e-post, som finns hos statliga och kommunala myndigheter.
 6. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 7. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 8. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 9. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 10. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.