1. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 2. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.

 3. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 4. modernism

  modernism är ett namn på flera riktningar inom bland annat konst, litteratur och musik i början av 1900-talet.
 5. Colosseum

  Colosseum, benämning på den flaviska amfiteatern i Rom.

 6. frenologi

  frenologi, läran att man kan utläsa en människas karaktär utifrån skallens form.
 7. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 8. civil olydnad

  civil olydnad är en metod för att uppnå politiska mål genom att man bryter mot lagar och regler som man tycker är orättvisa eller förtryckande.

 9. populism

  populism kallas de politiska ideer och rörelser som utnyttjar folkligt missnöje.

 10. skotten i Sarajevo

  skotten i Sarajevo kallas ibland mordattentatet 28 juni 1914 mot Österrike–Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans hustru Sophie.