1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 3. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.

 4. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 5. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 6. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 7. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 8. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.

 9. positivism

  positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte och hans samhällsfilosofiska arbeten.

 10. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.