1. muskel

  mus´kel subst. ~n muskler ORDLED: muskl-er
  Svensk ordbok
 2. åtskillig

  å`tskillig adj. ~t ORDLED: åt--skill-ig
  Svensk ordbok
 3. uttala

  u`ttala verb ~de ~t ORDLED: ut--tal-ar SUBST.: uttalande; uttal (till 1)
  Svensk ordbok
 4. utvisa

  u`tvisa verb ~de ~t ORDLED: ut--vis-ar SUBST.: utvisande, utvisning
  Svensk ordbok
 5. spritta

  spritt`a verb spratt, sup. undviks, pres. spritter ORDLED: spritt-er SUBST.: sprittande, sprittning
  Svensk ordbok
 6. framträda

  fram`träda verb framträdde framträtt, pres. framträder ORDLED: fram--träd-er SUBST.: framträdande
  Svensk ordbok
 7. dunkel

  1dunk´el adj. ~t dunkla ORDLED: dunkl-are
  Svensk ordbok
 8. artikulera

  artikule´ra verb ~de ~t ORDLED: art-ikul-er-ar SUBST.: artikulerande, artikulering; artikulation
  Svensk ordbok
 9. typisk

  ty´pisk adj. ~t ORDLED: typ-isk
  Svensk ordbok
 10. symbol

  symbol [-å´l] subst. ~en ~er ORDLED: sym-bol-en
  Svensk ordbok