1. texta

  tex`ta verb ~de ~t ORDLED: text-ar SUBST.: textande, textning
  Svensk ordbok
 2. exponera

  expone´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-pon-er-ar SUBST.: exponerande, exponering; exposition
  Svensk ordbok
 3. beteckna

  beteck´na verb ~de ~t ORDLED: be-teckn-ar SUBST.: betecknande, beteckning
  Svensk ordbok
 4. perspektiv

  perspekti´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: per-spekt-iv-et
  Svensk ordbok
 5. bål

  1bål subst. ~en ~ar ORDLED: bål-en
  Svensk ordbok
 6. betydelse

  bety´delse subst. ~n ~r ORDLED: be-tyd-els-en
  Svensk ordbok
 7. test

  1test subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: test-et
  Svensk ordbok
 8. ruva

  1ru`va verb ~de ~t ORDLED: ruv-ar SUBST.: ruvande, ruvning
  Svensk ordbok
 9. skina

  ski`na verb sken skinit, pres. skiner ORDLED: skin-er SUBST.: skinande; 1sken
  Svensk ordbok
 10. peka

  pe`ka verb ~de ~t ORDLED: pek-ar SUBST.: pekande, pekning
  Svensk ordbok