1. skarp

  skarp adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. skägg

  skägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skägg-et
  Svensk ordbok
 3. bred

  bred adj. brett
  Svensk ordbok
 4. pik

  pik subst. ~en ~ar ORDLED: pik-en
  Svensk ordbok
 5. betyda

  bety´da verb betydde betytt, pres. betyder ORDLED: be-tyd-er SUBST.: betydelse
  Svensk ordbok
 6. spinna

  spinn`a verb spann spunnit spunnen spunna, pres. spinner ORDLED: spinn-er SUBST.: spinnande, spinning
  Svensk ordbok
 7. språk

  språk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: språk-et
  Svensk ordbok
 8. träda

  2trä`da verb trädde trätt, pres. träder ORDLED: träd-er SUBST.: trädande
  Svensk ordbok
 9. bevis

  bevi´s subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-vis-et
  Svensk ordbok
 10. säck

  säck subst. ~en ~ar ORDLED: säck-en
  Svensk ordbok