1. drag

  drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: drag-et
  Svensk ordbok
 2. varv

  varv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varv-et
  Svensk ordbok
 3. spår

  spår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spår-et
  Svensk ordbok
 4. tala

  ta`la verb ~de äv. talte, ~t äv. talt, pres. ~r ORDLED: tal-ar SUBST.: talande; tal
  Svensk ordbok
 5. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 6. bra

  1bra adj., komp. bättre [bät´-], superl. bäst
  Svensk ordbok
 7. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 8. skriva

  skri`va verb skrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver ORDLED: skriv-er SUBST.: skrivande (till 1--4), skrivning (till 1--4); skrift (till 1), skriveri (till 2)
  Svensk ordbok
 9. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 10. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok