1. positivism

  positivism, filosofisk riktning som brukar hänföras till Auguste Comte och hans samhällsfilosofiska arbeten.

 2. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 3. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 4. The Sisters of Mercy

  The Sisters of Mercy, brittiskt rockband, bildat 1980.

 5. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 6. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 7. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 8. modernism

  modernism är ett namn på flera riktningar inom bland annat konst, litteratur och musik i början av 1900-talet.
 9. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska partiet.

 10. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.