1. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 2. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.

 3. fjärranalys

  fjärranalys kallas det när man samlar in information om ett föremål eller en händelse utan att ha direkt kontakt med föremålet eller det som händer.
 4. ask

  ask är ett träd.
 5. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 6. radikalfeminism

  radikalfeminism, feministisk riktning vars utgångspunkt är att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att detta är den mest grundläggande formen av förtryck.

 7. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.
 8. Ukraina

  Ukraina är ett land i östra Europa.

 9. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 10. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.