1. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 2. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.

 3. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 4. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. tackla av

  tackla a´v verb tacklade tacklat ORDLED: tackl-ar SUBST.: avtacklande, avtackling
  Svensk ordbok
 7. royalty

  royalty [råj´elti el. råj´alty] subst. ~n royalties ORDLED: roy-al-tyn
  Svensk ordbok
 8. tillvaro

  till`varo subst. ~n ORDLED: till--var-on
  Svensk ordbok
 9. tvina

  tvi`na verb ~de ~t ORDLED: tvin-ar SUBST.: tvinande
  Svensk ordbok
 10. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok