1. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 2. tyngdacceleration

  tyng`dacceleration subst. ~en ORDLED: tyngd--ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 4. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 5. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 6. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 7. latitudkorrektion

  latitudkorrektion, korrektion vid gravimetri för tyngdaccelerationens normala ökning från ekvatorn till polerna (som beror på minskningen i centrifugalkraften mot polerna samt jordens tillplattning).
 8. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 9. normalaccelerationen vid fritt fall

  normalaccelerationen vid fritt fall, g n, har ett internationellt fastställt värde, g n = 9,806 65 m/s 2.
 10. vätsketryck

  vätsketryck, hydrostatiskt tryck , det tryck som nere i en vätska orsakas av vätskans egen tyngd.