1. Nörgaard-gravimeter

  Nörgaard-gravimeter, äldre instrument för relativa mätningar av tyngdacceleration, konstruerat av den danske geodeten Gunnar Nørgaard ( 1903–83).
 2. gravimetri

  gravimetri, tyngdkraftsmätning, delområde inom geofysik (fasta jordens fysik och prospektering) och geodesi som behandlar tyngdkraftens variationer.
 3. gravimeter

  gravimeter, instrument för mätning av relativ gravitation.
 4. Balmersprånget

  Balmersprånget, intensitetsfallet i en stjärnas spektrum vid ca 365 nm ( Balmergränsen) till följd av att väteatomernas absorption av ljus kraftigt växer när våglängden blir kortare än 365 nm.
 5. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 6. Ceres

  Ceres, småplanet nr 1, den största och först upptäckta asteroiden, numera betraktad som en dvärgplanet.

 7. rullmotstånd

  rullmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för ett fordon på hjul.
 8. fallrörelse

  fallrörelse, rörelsen hos en kropp som påverkas av tyngdkraften och som släpps utan begynnelsehastighet.
 9. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 10. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.