1. gravimetri

  gravimetri, tyngdkraftsmätning, delområde inom geofysik (fasta jordens fysik och prospektering) och geodesi som behandlar tyngdkraftens variationer.
 2. Froudes tal

  Froudes tal, froudetal, beteckning Fr, uppskattning av den relativa betydelsen av tröghetskrafter och tyngdkraften i en vätskeströmning med fri yta.
 3. Balmersprånget

  Balmersprånget, intensitetsfallet i en stjärnas spektrum vid ca 365 nm ( Balmergränsen) till följd av att väteatomernas absorption av ljus kraftigt växer när våglängden blir kortare än 365 nm.
 4. Ceres

  Ceres, småplanet nr 1, den största och först upptäckta asteroiden, numera betraktad som en dvärgplanet.

 5. rullmotstånd

  rullmotstånd, kraft riktad mot färdriktningen för ett fordon på hjul.
 6. Vesta

  Vesta, småplanet nr 4, den tredje största asteroiden efter Ceres och Pallas.
 7. Neptunus

  Neptunus, symbol ♆, den åttonde och yttersta planeten i solsystemet.
 8. Pluto

  Pluto, symbol ♇, småplanet nr 134 340, himlakropp i planetsystemets yttre delar och en av de största dvärgplaneterna.
 9. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 10. Merkurius

  Merkurius, symbol ☿, en av de jordlika planeterna och den innersta i solsystemet, känd sedan urminnes tider men svår att observera från svensk horisont.