1. pendel

  pendel, en fast kropp upphängd så att den kan svänga fritt kring ett stabilt jämviktsläge.
 2. jordacceleration

  jordacceleration, detsamma som tyngdaccelerationen vid jordens yta.
 3. Froudes tal

  Froudes tal, froudetal, beteckning Fr, uppskattning av den relativa betydelsen av tröghetskrafter och tyngdkraften i en vätskeströmning med fri yta.
 4. normal tyngdkraft

  normal tyngdkraft, oegentlig benämning på normal tyngdacceleration.
 5. hydrostatiska paradoxen

  hydrostatiska paradoxen, förhållandet att i ett kärl med en plan horisontell botten trycket på bottnen endast beror av avståndet till den fria vätskeytan men inte av kärlets form.
 6. residualanomali

  residualanomali, inom geofysiken värden på t.ex. tyngdacceleration eller magnetiskt fält som kvarstår efter det att beräknade effekter av en geologisk modell dragits ifrån de uppmätta värdena.
 7. fysikalisk pendel

  fysikalisk pendel, ursprungligen reglermekanism i ur, som även använts vid studier och mätning av tyngdaccelerationen, förhållandet tung/trög massa m.m.
 8. hastighetshöjd

  hastighetshöjd, begrepp använt inom vattenbyggnadskonsten för att specificera en vätskas hastighet.
 9. reversionspendel

  reversionspendel, pendel med flyttbara massor och upphängningsaxlar.
 10. Nörgaard-gravimeter

  Nörgaard-gravimeter, äldre instrument för relativa mätningar av tyngdacceleration, konstruerat av den danske geodeten Gunnar Nørgaard ( 1903–83).