1. Neptunus

  Neptunus, symbol ♆, den åttonde och yttersta planeten i solsystemet.
 2. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 3. g-tal

  g-tal, egentligen g-tal, lastfaktor, multipel av tyngdaccelerationen i fritt fall som anger den kraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning.

 4. Pluto

  Pluto, symbol ♇, småplanet nr 134 340, himlakropp i planetsystemets yttre delar och en av de största dvärgplaneterna.
 5. mätning

  mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.
 6. vattenpotential

  vattenpotential, vattnets fria energi per volymenhet.
 7. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 8. Merkurius

  Merkurius, symbol ☿, en av de jordlika planeterna och den innersta i solsystemet, känd sedan urminnes tider men svår att observera från svensk horisont.
 9. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 10. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.