1. vätsketryck

  vätsketryck, hydrostatiskt tryck , det tryck som nere i en vätska orsakas av vätskans egen tyngd.
 2. hydrostatiska paradoxen

  hydrostatiska paradoxen, förhållandet att i ett kärl med en plan horisontell botten trycket på bottnen endast beror av avståndet till den fria vätskeytan men inte av kärlets form.
 3. fysikalisk pendel

  fysikalisk pendel, ursprungligen reglermekanism i ur, som även använts vid studier och mätning av tyngdaccelerationen, förhållandet tung/trög massa m.m.
 4. fallrörelse

  fallrörelse, rörelsen hos en kropp som påverkas av tyngdkraften och som släpps utan begynnelsehastighet.
 5. g-tal

  g-tal, egentligen g-tal, lastfaktor, multipel av tyngdaccelerationen i fritt fall som anger den kraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning.

 6. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 7. normalaccelerationen vid fritt fall

  normalaccelerationen vid fritt fall, g n, har ett internationellt fastställt värde, g n = 9,806 65 m/s 2.
 8. gravimeter

  gravimeter, instrument för mätning av relativ gravitation.
 9. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.
 10. mätning

  mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan empiriska företeelser representeras med relationer mellan tal.