1. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 2. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 3. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 4. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok
 5. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 6. tyngd

  tyngd subst. ~en ~er ORDLED: tyngd-en
  Svensk ordbok
 7. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 8. Nicolaus Cusanus

  Cusanus, Nicolaus, Nicolaus av Cusa, Nikolaj Krebs (Kryfts), född 1401, död 11 augusti 1464, tysk teolog, filosof och matematiker, född i Kues vid Mosel.
 9. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

  Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, SAP:s ungdomsförbund, bildat 1917 sedan det tidigare Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SDU) bildat stommen i Sverges socialdemokratiska vänsterparti vid partisplittringen samma år.

 10. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.