1. graviton

  graviton [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: grav-it-on-en
  Svensk ordbok
 2. skuldbelastad

  skul`dbelastad adj. skuldbelastat ORDLED: skuld--be-last-ad
  Svensk ordbok
 3. traktordäck

  trak`tordäck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trakt-or--däck-et
  Svensk ordbok
 4. grubbel

  grubb´el subst. grubblet ORDLED: grubbl-et
  Svensk ordbok
 5. barogram

  barogram´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: baro-gramm-et
  Svensk ordbok
 6. bar

  3bar subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bar-en
  Svensk ordbok
 7. isobar

  isoba´r subst. ~en ~er ORDLED: iso-bar-en
  Svensk ordbok
 8. allvarstyngd

  all`varstyngd [långt sista a] adj. allvarstyngt ORDLED: all-vars--tyng-da
  Svensk ordbok
 9. barograf

  barogra´f subst. ~en ~er ORDLED: baro-graf-en
  Svensk ordbok
 10. gravitation

  gravitation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: grav-it-at-ion-en
  Svensk ordbok