1. bråte

  2brå`te subst. ~n el. ~t ORDLED: bråt-en
  Svensk ordbok
 2. dalskida

  da`lskida subst. ~n ORDLED: dal--skid-an
  Svensk ordbok
 3. lufttryck

  luf`ttryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: luft--tryck-et
  Svensk ordbok
 4. giller

  gill´er subst. gillret, plur. ~, best. plur. gillren el. ~na ORDLED: gillr-et
  Svensk ordbok
 5. hantel

  han`tel subst. ~n hantlar ORDLED: hantl-ar
  Svensk ordbok
 6. bärlager

  bä`rlager subst. bärlagret, plur. ~, best. plur. bärlagren el. ~na ORDLED: bär--lagr-et
  Svensk ordbok
 7. kollapsa

  kollap´sa verb ~de ~t ORDLED: kol-laps-ar SUBST.: kollapsande; kollaps
  Svensk ordbok
 8. talja

  1tal`ja subst. ~n taljor ORDLED: talj-an
  Svensk ordbok
 9. hypotek

  hypote´k subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hypo-tek-et
  Svensk ordbok
 10. tackel

  tack´el subst. tacklet, plur. ~, best. plur. tacklen ORDLED: tackl-et
  Svensk ordbok